Search
School of Informatics and Computing Menu

Jiaping Zheng, M.S.

  • Acting Assistant Professor, Health Informatics

Contact

jizheniu [dot] edu
317-278-3544
WK 117