Search
School of Informatics and Computing Menu

Jiaping Zheng, Ph.D.

  • Assistant Professor, Health Informatics

Contact

jizheniu [dot] edu
317-278-3544
IT 483